Hitza.info webguneak

Hitza tokiko hedabideen webgune sarearen garapena egin dugu. Zehazki 7 tokiko komunikabide dira eta bakoitzarentzat bere sareko tresna sortu dugu, beraien beharretara egokituz. Sareko komunikaziorako tresna integralak sortu ditugu, tokiko komunikaziora egokituak.